၂၀၁၈-ပညာသင်နှစ်၊မိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဒီပလိုမာသင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားခြင်း။