ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊သထုံလမ်း၊ပြည်လမ်း သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သော သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို ဆေး(၁) မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် သထုံလမ်း၊ပြည်လမ်း ပရဝုဏ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာမြင့်မြင့်ငြိမ်းတို့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ ပါဝင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သော သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို ဆေး(၁) မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် သထုံလမ်း၊ပြည်လမ်း ပရဝုဏ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာမြင့်မြင့်ငြိမ်းတို့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ ပါဝင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သော သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို ဆေး(၁) မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် သထုံလမ်း၊ပြည်လမ်း ပရဝုဏ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာမြင့်မြင့်ငြိမ်းတို့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ ပါဝင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။