၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်ဆေးပညာဒီပလိုမာနှင့်ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့သင်တန်းအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။