​ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ခုံအမှတ်စာရင်း