ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် webpage သည် ပြင်ဆင်ဆဲ ကာလဖြစ်သည်။

Message From Rector

I am pleased to welcome you to the University of Medicine (1), Yangon. University of Medicine (1), Yangon has been one of the oldest and most prestigious medical schools in Myanmar as well as in the South East Asia Region. Read More

History

1046

Current Total Staffs

736

Current Teaching Staffs

310

Current Office Staffs

2940

Under Graduate Students

1334

Post Graduate Students

24062

Graduated Students

News & Activities

(၂၀၂၀) ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်များ၌ အသစ်စတင်တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား မျှော်မှန်းရလဒ် အခြေခံသော စုစည်းချိတ်ဆက်သင်ကြားခြင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြင့် စတင်သင်ကြားလေ့ကျင့်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

Read more

ကူမင်းဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် သဘောတူညီချက်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး

Read more

ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊သထုံလမ်း၊ပြည်လမ်း သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်

Read more